top of page
Advocatuur - Mediation - Meedenkservice

to the point

ADVOCATUUR

 

 Sinds 1996 is Annette van Vught werkzaam als advocaat, in een praktijk gericht op ondernemers. Deze praktijk is gebaseerd op het voorkomen van geschillen, door het opstellen van goede contracten en het verlenen van advies. Maar indien nodig, gaat Annette een procedure niet uit de weg...

MEDIATION

 

Steeds vaker wordt - ook in zakelijke relaties - gekozen voor mediation in plaats van procederen. Als mediator gaat  Annette van Vught met beide partijen op zoek naar de wederzijdse belangen achter de ingenomen standpunten. Zo ontstaat een zelf gekozen oplossing die vaak beter is dan een vonnis.

 

MEEDENKSERVICE

Met dit concept speelt Annette van Vught in op de behoefte van ondernemers om eens een paar uur te kunnen klankborden over diverse juridische aspecten van de bedrijfsvoering of van nieuw te ontwikkelen plannen. Zonder een concrete zaak te hoeven neerleggen, maar gewoon om scherp te blijven...

 

over het kantoor

Van Vught Ondernemingsrecht (VVO) bestaat sinds 2006 als zelfstandig advocatenkantoor van mr. Annette van Vught. Het kantoor richt zich op middelgrote en kleinere bedrijven, met als doel om voor deze bedrijven een all round juridisch adviseur en advocaat te zijn. Daarnaast is VVO gespecialiseerd in de juridische begeleiding bij aan- en verkoop van ondernemingen of aandelenbelangen. In het verlengde daarvan adviseert en procedeert VVO regelmatig bij geschillen tussen aandeelhouders of vennoten.

Juist deze laatste categorie geschillen heeft VVO doen besluiten om zich naast de procespraktijk ook te gaan richten op (zakelijke) mediations. Daartoe heeft zij in 2015 de opleiding tot mediator afgerond, waarna zij de bijbehorende examens heeft gehaald. VVO richt zich in mediation zaken op geschillen in het kader van zakelijke contracten, arbeidsrecht en conflicten tussen aandeelhouders/vennoten.

Inmiddels is daar een derde vorm van dienstverlening bijgekomen: de 'Meedenkservice'. Vanuit haar ervaring als advocaat en mediator denkt Annette van Vught graag met haar ondernemers mee. VVO biedt daartoe klankbordsessies aan, waarin een bedrijf per dagdeel met Annette van gedachten kan wisselen over verschillende juridische aspecten van de bedrijfsvoering, van een nieuw business concept  of van een omvangrijk project. Pro-actief - zonder dat een specifiek casus voorligt - maar puur ter versterking van de ondernemer of het eigen team in (interne) besluitvormingsprocessen.

Door de praktijk onder te brengen in een kleine organisatie is VVO in staat om flexibel te werken en aantrekkelijke tarieven te hanteren. Daarbij krijgt u altijd advies op partnerniveau, gezien de jarenlange ervaring van Annette van Vught op het brede terrein van het ondernemingsrecht.

 

rechtsgebieden

Annette van Vught heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • verbintenissenrecht;

  • ondernemingsrecht.

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

Vanuit deze hoofdrechtsgebieden omvat de praktijk van Annette van Vught voornamelijk:

  • contractenrecht 

  • aansprakelijkheidsrecht 

  • vennootschapsrecht (waaronder overnames, aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid)

  • procesrecht en mediation op genoemde rechtsgebieden, 

contact

contact

Van Vught Ondernemingsrecht

Spoorlaan 24 

3721 PB  Bilthoven

vanvught@vvoadvocatuur.nl

Tel: 030 2288 163

Thanks for submitting!

VVO kiest ervoor om geen gelden voor cliënten of derden te ontvangen of beheren.
VVO beschikt daarom niet over een stichting derdengelden. 
bottom of page