top of page

mediation

In veel conflicten biedt de rechter niet de juiste oplossing. Tijdsduur en kosten spelen daarbij een grote rol, maar ook het feit dat de uitkomst nooit met zekerheid is te voorspellen. Daarbij komt dat het recht voor sommige geschillen - bijvoorbeeld aandeelhouders of vennoten die hun samenwerking willen beëindigen - eenvoudigweg geen standaardoplossingen te bieden heeft.

 

In veel gevallen is mediation een goed alternatief voor de rechter, zeker als partijen in de toekomst nog met elkaar verder moeten of als zij een langdurige relatie bevredigend willen afsluiten. Bij mediation gaan partijen zelf in gesprek, onder begeleiding van een mediator die is opgeleid om deze gesprekken zorgvuldig en evenwichtig te laten verlopen. Partijen krijgen beide voldoende kans om hun visie op het geschil te bespreken, maar het is niet de taak van de mediator om daarover te oordelen. In plaats daarvan begeleidt de mediator partijen om op zoek te gaan naar wederzijdse belangen en mogelijkheden om hun geschil tot een oplossing te brengen die voor beide partijen acceptabel is.

Na als advocaat een aantal geslaagde mediations te hebben bijgewoond heeft Annette van Vught zelf ook een opleiding tot mediator gevolgd, om zelf aan de slag te kunnen. Daarbij combineert zij de kennis en ervaring die zij heeft als advocaat, met de vaardigheden van mediation. The best of both worlds...

bottom of page