top of page

meedenkservice

Ondernemers ervaren een drempel  om 'de advocaat' te bellen. Dat heeft zonder meer te maken met kosten, maar ook met timing; met het gevoel dat je de advocaat pas belt als er echt iets aan de hand is.

Juist voor MKB-ondernemers zonder eigen bedrijfsjurist is het nuttig - en stiekem misschien wel noodzakelijk - om van tijd tot tijd hun bedrijfsvoering, ideeën en de ontwikkelingen juridisch tegen het licht te houden. Om eens een paar uur te sparren met een adviseur die het juridische speelveld kan overzien en de juridische valkuilen en mogelijkheden in kaart kan brengen...

Vanuit dit perspectief biedt VVO de 'meedenkservice'. Deze bestaat uit een dagdeel meedenken, klankborden en sparren met de ondernemer, het management team of een projectgroep.

VVO biedt voor deze service een speciaal tarief per dagdeel van € 500 excl. BTW.

Sommige ondernemers vinden het prettig om regelmatig (bijv. elk kwartaal) een dagdeel te overleggen. Dat maakt dat VVO echt 'aan boord is' bij de onderneming en ook de ontwikkelingen binnen het bedrijf van dichtbij volgt. 

Andere ondernemers kiezen voor de meedenkservice op het moment dat de onderneming een specifieke ontwikkeling doormaakt of een nieuw project of activiteit wil opstarten.

 

Alles is mogelijk - de meedenkservice is maatwerk. Uitgangspunt is dat Annette van Vught met de ondernemer en/of het team om de tafel gaat zitten om face to face te sparren. De ondernemer bepaalt wanneer, hoe vaak en waarover.

Uitgebreide voorbereidingen, vastlegging en uitwerking van de resultaten van zo'n overleg valt buiten de reikwijdte van de meedenkservice. Dan wordt Annette van 'meedenker' weer gewoon advocaat.... maar ook dan blijft ze meedenken!

 

bottom of page