top of page

advocatuur

Annette van Vught is 1996 beëdigd als advocaat bij een middelgroot kantoor, waarna zij in 2006 voor zichzelf is gestart. Met ruim 25 jaar ervaring overziet zij het hele veld van adviseren, contracteren en procederen. Daarbij heeft zij ervoor gekozen om een wat brede praktijk te blijven voeren, niet alleen om cliënten op vele rechtsgebieden te kunnen bedienen, maar vooral ook om een groot speelveld te kunnen overzien en verbanden te leggen tussen de verschillende rechtsgebieden.

Basis van de praktijkvoering is altijd een gedegen analyse van de feiten van de zaak met haar sterktes, zwaktes, valkuilen en kansen. Niet om uitgebreide adviezen te schrijven, maar om de basis te leggen voor de juiste vervolgstappen. In die vervolgstappen ligt de nadruk op praktische oplossingen, met oog voor commerciële belangen. Daarbij is procederen meestal slechts een laatste redmiddel. 

VVO werkt nauw samen met verschillende andere advocatenkantoren. Door gezamenlijk vakoverleg, doorverwijzing en intercollegiaal overleg kan VVO als eenmanskantoor toch de kwaliteit bieden van een groter samenwerkingsverband.

bottom of page