top of page

artikelen

Investeren in een onderneming

Dit uitgebreide artikel bevat een overzicht van juridische informatie en aandachtspunten voor particuliere investeerders die willen participeren in een  onderneming

Zakelijke mediation

Niet alleen in echtscheidingen, maar ook in zakelijke verhoudingen biedt mediation uitkomst. Lees meer...

Aandeelhoudersgeschillen

Voor aandeelhoudersgeschillen biedt de wet maar weinig oplossing. Daar ligt een grote rol voor de aandeelhoudersovereenkomst en voor het maken van eigen afspraken...

Slechte betalers

Een uiteenzetting van acties die een bedrijf kan ondernemen tegenover debiteuren die niet betalen

Investeerder in je onderneming 

Dit uitgebreide artikel bevat juridische informatie en aandachtspunten voor ondernemers die op het punt staan een particuliere investeerder te verwelkomen

Geschil zonder rechter

Mediation, arbitrage en bindend advies, ook wel alternatieve geschillen-beslechting (ADR) genoemd

Liquidatie van een B.V.

Welke stappen moet je zetten om een B.V. (of N.V.) te beëindigen en te liquideren

 Bestuurdersaansprakelijkheid 

In dit artikel worden de verschillende gronden besproken voor aansprakelijkheid van bestuurders van een B.V. 

bottom of page