top of page
  • Foto van schrijverAnnette

Wetswijzigingen arbeidsrecht 2019

Bijgewerkt op: 18 mrt. 2022


Per 1 januari 2019 verandert een aantal wetten en regelingen in het arbeidsrecht en aanpalende rechtsgebieden die voor personeelsbeleid van belang zijn.

Hieronder heb ik de meest relevante voor het MKB kort uiteengezet.Geboorteverlof

Vanaf 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Daardoor krijgt de partner van de moeder een hele week betaald vrij na de geboorte (bij full time dus 5 dagen vrij, bij part time het aantal werkuren per week). Dit verlof kan worden opgenomen in de eerste vier weken na de geboorte.

Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verlof verder uitgebreid tot maximaal zes weken, maar deze 5 extra weken gelden voor de werkgever als onbetaald verlof. Ter compensatie kan wel een UWV-uitkering worden aangevraagd tot 70% van het loon.

Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt uitgebreid van 4 naar 6 weken.


Overbruggingsregeling transitievergoeding

Voor kleine werkgevers die vanwege een bedrijfseconomische reden bij langdurig verlies werknemers moeten ontslaan geldt een overbruggingsregeling. Als zij aan de criteria voldoen hoeven zij over de gewerkte jaren voor mei 2013 geen transitievergoeding te betalen.

Die overbruggingsregeling gaat haar laatste jaar in, want ze geldt slechts tot 1 januari 2020. In dit laatste jaar worden de criteria voor de regeling wat verruimd (er moet gemiddeld over de afgelopen drie jaar verlies zijn geleden, en het aanwezige eigen vermogen mag maximaal 15% van het totale vermogen bedragen).


Maximum transitievergoeding

De maximale transitievergoeding wordt ieder jaar bijgesteld. Voor 2019 bedraagt het maximumbedrag aan transitievergoeding € 81.000 (in 2018 was dat € 79.000).


AOW-leeftijd

De ingangsdatum voor de AOW-uitkering gaat per 1 januari 2019 van 66 jaar naar 66 jaar en 4 maanden. De pensioenrichtleeftijd (voor pensioenopbouw) blijft 68 jaar.


Verkorting duur van de 30% regeling

De maximale duur van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers wordt verkort van acht jaar naar vijf jaar.


Pensioenoverdracht voor kleine bedragen

Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenpotjes uit het verleden (tot € 474,11 per jaar) voortaan overdragen aan de pensioenuitvoerder waar de betreffende medewerker nu pensioen opbouwt, zodat deze kunnen worden samengevoegd met de lopende pensioenopbouw. Daardoor ontstaat één grotere pensioenpot waarin de toekomstige aanspraken worden opgebouwd.


Jaarlijks gesprek met de OR over beloningen

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wordt voor ondernemingen met 100 werknemers en meer verplicht gesteld dat jaarlijks een gesprek plaatsvindt tussen de directie en de OR over de lonen en beloningsverschillen in de onderneming. Doel is om bewustzijn en transparantie over dit onderwerp te stimuleren binnen bedrijven.


Fiscale wijzigingen voor werknemers

Door een verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting en gelijktijdig een verlaging van het tarief voor de inkomstenbelasting houdt een werknemer netto meer over van zijn loon.

Vanaf 1 januari wordt toegewerkt naar een tweeschijvenstelsel in de inkomsten-belasting. Dit systeem zal in 2021 definitief ingaan. Dit zal in het algemeen gepaard gaan met een tariefsverlaging.


Overigens gaat het fiscale voordeel deels weer teniet door verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019.Deze blog maakt onderdeel uit van de website van Van Vught Ondernemingsrecht, Advocatuur en Mediation.


Bilthoven, 27 december 2018


Annette van Vught,

Advocaat en mediatorComments


bottom of page