top of page
  • Foto van schrijverAnnette

Aandeelhoudersgeschillen - voorkomen en genezen

Bijgewerkt op: 18 mrt. 2022


Een pittige ruzie tussen aandeelhouders c.q. compagnons vertoont grote gelijkenis met een (dreigende) echt­scheiding. De toekomst van de onderneming en de aandeel­houders staat op het spel, aandeelhouders kiezen voor hun eigen belangen in plaats van het gezamenlijk belang en de onderneming lijdt eronder.


Maar ‘uit elkaar gaan’ is niet zo eenvoudig. Het recht biedt weinig kant en klare oplossingen voor aandeelhouders die elkaar letterlijk 'de tent uit vechten'.

Door een enquêteprocedure te starten kan een aandeelhouder het beleid van het bestuur of de aandeelhoudersvergadering laten toetsen, maar daarmee heeft hij nog geen pasklare oplossing in handen om uit elkaar te kunnen (of juist met nieuwe afspraken samen verder te gaan).

De geschillenregeling biedt de mogelijkheid om een medeaandeelhouder te dwingen om zijn aandelen te verkopen (uitstoting) of om de gedupeerde aandeelhouder uit te kopen (uittreding). Maar daarvoor is wel vereist dat die medeaandeelhouder zodanig heeft gehandeld dat verdere samenwerking als aandeelhouders niet gevergd kan worden. Daarvoor is nogal wat nodig....


Voorkomen is beter dan genezen, dus het is aan te bevelen om vooraf in een goede aandeelhoudersovereenkomst de nodige afspraken vast te leggen. Daarmee kan een procedure vaak voorkomen worden, maar zelfs als men toch moet gaan procederen in een aandeelhoudersgeschil biedt die aandeelhoudersovereenkomst uitgangspunten en handvaten om die procedure te vereenvoudigen.


En als dan toch een geschil ontstaat, dan kan (zakelijke) mediation een uitkomst bieden in plaats van procederen. Omdat het recht geen pasklare oplossingen biedt, verdient het vaak de voorkeur om zelf maatwerkoplossingen te creëren. Een mediator gaat met partijen samen op zoek naar de wederzijdse belangen, om zo'n maatwerkoplossing in te vullen. Belangrijk voordeel is ook dat mediation binnen enkele weken tot een oplossing kan leiden, zodat een langdurige patstelling wordt vermeden en partijen verder kunnen met ondernemen....


Vandaag publiceerde ik over dit onderwerp een artikel op mijn website.


U vindt dit artikel op de website van Van Vught Ondernemingsrecht, Advocatuur en Mediation: https://vvoadvocatuur.nl.


Annette van Vught

Advocaat en mediator


Commentaires


bottom of page