top of page
  • Foto van schrijverAnnette

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bijgewerkt op: 18 mrt. 2022


Om een bestuurder (directeur) van een B.V. aansprakelijk te stellen is niet eenvoudig. Het uitgangspunt is dat alleen de B.V. zelf aansprakelijk is voor haar schulden. En dat uitgangspunt is moeilijk te doorbreken.

Goed nieuws voor bestuurders - slecht nieuws voor schuldeisers die zich door een bestuurder benadeeld voelen.Veel bestuurders van een B.V. maken zich – terecht – zorgen of zij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verplichtingen van de B.V. waarvan zij bestuurder zijn. Zo’n aansprakelijk­stelling heeft immers privé grote gevolgen.

Maar erg groot zijn de risico’s voor een goedwillende bestuurder niet. In de wet en de rechtspraak is de lat bewust hoog gelegd. Uitgangspunt van ons rechtssysteem is dat alleen de vennootschap zelf aansprakelijk is voor de schulden die in haar naam zijn aangegaan. Niet voor niets heet de B.V. voluit ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’. Slechts als de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt van handelen (of nalaten) waardoor schade is ontstaan, kan ruimte bestaan voor persoonlijke aansprakelijkheid.

De Hoge Raad rechtvaardigt een hoge drempel voor persoonlijke aansprakelijkheid (bij herhaling) met de motivering dat dient te worden voorkomen dat bestuurders zich te defensief gaan opstellen omdat zij bang zijn voor aansprakelijkheid. Ondernemers moeten ruimte houden om te ondernemen...


Die hoge lat zit vaak aardig in de weg bij schuldeisers die geen verhaal op de vennootschap kunnen halen. Zij willen doorpakken naar de bestuurder privé, maar vangen vaak bot. Ook kwaadwillende bestuurders ontspringen vaak de dans…


In mijn praktijk treed ik op voor beide kanten, door te adviseren en te procederen. Maar zaken over bestuurdersaansprakelijkheid lenen zich ook bij uitstek voor zakelijke mediation, gezien de grote (privé)-belangen, de tijdrovende en kostbare procesgang en de onzekerheid over de uitkomst.


Vandaag heb ik op mijn website een artikel geplaatst over de verschillende grondslagen voor bestuurdersaansprakelijkheid bij de B.V. Een artikel dat interessant is voor zowel bestuurders, als degene die bestuurders zouden willen aanspreken.


U kunt het volledige artikel hier lezen: 'Bestuurdersaansprakelijkheid'


Deze blog en het artikel maken onderdeel uit van de website van Van Vught Ondernemingsrecht, Advocatuur en Mediation.Bilthoven, 19 december 2019

Annette van Vught,


Advocaat en mediator

Comments


bottom of page